NO MORE DRAMA, OUCHIE, ITCHY SCRATCHY - TRAVEL KIT

$49.99

Health Paws Herbal Labs ~ Travel Kit

NO MORE DRAMA  ~ Calming.

3ml 50mg Broad Spectrum Hemp Extract 0.0% THC.

3rd Party tested for purity and potency. Laboratory tested.

Ingredients:

Ban Xia, Chai Hu, Da Huang, Da Zao, Fu Ling, Gui Zhi, Huang Qin, Long Gu, Mu Li, Ren Shen, Sheng Jiang, Xie Cao, Zhen Zhu, Colloidal Silver, Broad Spectrum Hemp Extract, 0.0% THC (FDA Registered Lab), MCT oil (from coconuts).

 

OUCHIE  ~ Pain Relief.

3ml 50mg Broad Spectrum Hemp Extract 0.0% THC.

3rd Party tested for purity and potency. Laboratory tested.

100% Vegan.

Ingredients:

Bai Shao, Chuan Niu Xi, Chuan Xiong, Dang Gui, Di Huang, Du Huo, Du Zhong, Fang Feng, Fu Ling, Gan Cao, Gui Xin, Jiang Huang, Qin Jiao, Ren Shen, Sang Ji Sheng, Yan Hu Suo, Non-Colloidal Silver, Broad Spectrum Hemp Extract, 0.0% THC, MCT oil (from coconuts).

 

ITCHY SCRATCHY  ~ Allergy Relief.

3ml 50mg Broad Spectrum Hemp Extract 0.0% THC.

3rd Party tested for purity and potency. Laboratory tested.

Ingredients:

Bai Xian Pi, Cang Zhu, Chan Tui, Chuan Xiong, Dang Gui, Di Fu Zi, Dong Chong Xia Cao, Fang Feng, He Shou Wu, Hei Zhi Ma, Hua Ma Ren, Jing Jie, Ku Shen, Long Gu, Mu Tong, Niu Bang Zi, Sheng Di Huang, Shi Gao, Zhi Mu, Colloidal Silver, Broad Spectrum Hemp Extract (FDA Register Lab), 0.0% THC, MCT oil (from coconuts).

 

Suggested Dosage For Cats and Dogs:

Twice daily for cats or dogs. For severe cases use three times a day. Dosage is dependent on the weight of your pet. For cats, start with the lowest dose.

< 10lbs

.25-.5ml

10-25lbs

.5-1ml

25-50lbs

1-1.5ml

50-75lbs

1.5-2.5ml

75-100lbs

2.5-3.5ml

>100lbs

3.5-5ml


Must be 18 to purchase.